Walk Two Moons

แบบฝึกหัดนึงที่ครูเอเดรียนให้ทำตอนที่พวกเราเรียนคอร์สสอนเป็นครูโยคะกันก็คือให้หัดมองจาก 4 ตำแหน่งเพื่อที่จะได้เป็นครูโยคะที่ซื่อตรงกับความต้องการของตัวเอง เข้าใจคนอื่น มีเหตุผลและรู้จักกาละเทศะ Continue reading Walk Two Moons