Upward Plank

​ท่าไม้กระดานหันขึ้นนี้น่าสนใจตรงที่จิ๊บเคยเห็นนักเรียนเก่งๆ หรือกระทั่งครูทำท่านี้ไม่ได้ Continue reading Upward Plank